University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Informacje dla autorów Kontakt i prenumerata
 
 
Picture

Strona Główna

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Czasopismo "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" otrzymało grant MSWiN w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Obecna ocena parametryczna czasopisma wynosi 70 punktów (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Od roku 2017 Czasopismo "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" wydawane jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wydane tomy Czasopisma dostępne są w zakładce "Archiwum".

Prosimy o przesyłanie zgłaszanych artykułów na adres
Czasopisma niepelnosprawnosc@ug.edu.pl
lub do Sekretarz Czasopisma joanna.belzyt@ug.edu.pl

Redakcja


Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Informacje dla autorów |  Kontakt i prenumerata