University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Wytyczne dla autorów Kontakt
 
 
Picture

Strona Główna

Przygotowując wspólnie z Państwem, jako Autorami, każdy numer ogólnopolskiego czasopisma "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej", stawiamy siebie za cel aktualizację problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej.
Jest to możliwe, między innymi, dzięki Państwa zaangażowaniu w prowadzenie badań i przygotowywanie artykułów wykraczających poza ramy naszej dyscypliny.

Współczesny świat, a wraz z nim obszary związane z szerokopojętą niepełnosprawnością, podlegają nieustannym zmianom, na które badacze są otwarci (o czym świadczą artykuły nadsyłane przez Autorów do naszej Redakcji) i gotowi do podjęcia ich eksploracji, analizy i opisu.
Artykuły, z którymi mogą się Państwo zapoznać podczas lektury czasopisma "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej", wskazują że pedagodzy specjalni podejmują wyzwania współczesności, dostrzegając, reagując i opisując zmiany zachodzące w obszarze wsparcia, prawa, edukacji, rehabilitacji, terapii, zarówno obszarze jednostkowym, rodzinnym, jak i społecznym.

Na łamach naszego Czasopisma prezentujemy rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają spojrzeć interdyscyplinarnie na niepełnosprawność.
Przygotowując każdy z tomów czasopisma mamy nadzieję, że zawarte w nich artykuły posłużą za źródło aktualnej wiedzy dla specjalistów, praktyków i teoretyków zakresu pedagogiki specjalnej, a także dziedzin pokrewnych.
Zapraszamy do nadsyłania artykułów badawczych, teoretycznych (przeglądowych), metodycznych, a także recenzji i polemik. Jesteśmy otwarci również na głosy młodych pedagogów specjalnych, których zachęcamy do dzielenia się doniesieniami z projektów i badań w ramach działu "z badań studenckich".

Zachęcając Państwa do lektury kolejnych, jak i archiwalnych tomów czasopisma "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" liczymy, że zainspirują Państwa do podjęcia własnych poszukiwań teoretycznych i empirycznych oraz podejmowania polemik i dyskusji.
Zapraszamy do dzielenia się nimi na łamach naszego Czasopisma.

Aktualnie przyjmujemy artykuły do numerów za rok 2023.
Prosimy o przesyłanie tekstów do 3.12.2023 r. Informacje dotyczące naszych wymogów oraz procedur wydawniczych znajdują się w zakładce wytyczne dla autorów.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Obecna ocena parametryczna czasopisma wynosi 70 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Od roku 2017 Czasopismo "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" wydawane jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Dotychczas wydane tomy Czasopisma dostępne są w zakładce "Archiwum".

Redakcja


Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Wytyczne dla autorów |  Kontakt