University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Informacje dla autorów Kontakt i prenumerata
 
 
Picture

Strona Główna

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Czasopismo "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" otrzymało grant MSWiN w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Obecna ocena parametryczna czasopisma wynosi min. 40 pkt.

Od roku 2017 Czasopismo "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" wydawane jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wydane tomy Czasopisma dostępne są w zakładce "Archiwum".

Od roku 2021 zgłaszanie artykułów odbywa się przez formularz znajdujący się na stronie www.niepelnosprawnosc.com.pl (zakładka: wyślij artykul).

Redakcja


Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Informacje dla autorów |  Kontakt i prenumerata