University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Wytyczne dla autorów Kontakt
 
 
Picture

Archiwum

 • Numer 1 Teoretyczne i metodologiczne konteksty pedagogiki specjalnej
 • Numer 2 Życie z niepełnosprawnoscia - trud dorastania i społecznej egzystencji
 • Numer 3 Edukacja osób niepełnosprawnych
 • Numer 4 Surdopedagogika - problemy wybrane. Niepełnsprawnosć w aspekcie zdrowia i życia społecznego
 • Numer 5 Perspektywy i drogi rozwoju pedagogiki specjalnej
 • Numer 6 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Numer 7 Tyflosurdopedagogiczne konteksty edukacji i rehabilitacji
 • Numer 8 Problemy resocjalizacji penitencjarnej i niedostosowania społecznego
 • Numer 9 Dorosłość z niepełnosprawnością - obszary doświadczeń codzienności
 • Numer 10 Współczesne perspektywy w badaniach nad niepełnosprawnością
 • Numer 11 Drogi terapii
 • Numer 12 Pogranicza niepełnosprawności
 • Numer 13 Niepełnosprawność w przestrzeni współczesnej rodziny
 • Numer 14 Dzisiejsza szkoła a specjalne potrzeby edukacyjne
 • Numer 15 Wsparcie społeczne / Różne oblicza choroby i niepełnosprawności
 • Numer 16 Pedagog / Nauczyciel / Terapeuta
 • Numer 17 Surdotyflologiczne wyzwania współczesności
 • Numer 18 Potencjał wsparcia / Wpływ własny i innych na przeżywanie życia
 • Numer 19 Społeczeństwo i kultura a niepełnosprawność
 • Numer 20 Dziecko z niepełnosprawnością. Konteksty rozwojowe i edukacyjne
 • Numer 21 Niepełnosprawności złożone i sprzężone - konteksty normalizacji oraz psychospołecznej aktywizacji
 • Numer 22 Polityka oświatowa w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Numer 23 (Re)wizje profesjonalizmu. Kształcenie w obliczu systemowych zmian i potrzeb podmiotu
 • Numer 24 Dorosłość osób z niepełnosprawnością / Różne oblicza wsparcia
 • Numer 25 Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie doświadczania
 • Numer 26 Świat(y)niepełnosprawności. Wielość wątków, obrazów, kreacji i doświadczeń
 • Numer 27 Budowanie wiedzy w pedagogice specjalnej / Studenci i studiowanie pedagogiki specjalnej
 • Numer 28 Proces resocjalizacji w nurcie egalitarnej niejednorodności
 • Numer 29 Uczeń - Nauczyciel - Szkoła, Wzorce rozwiązania, Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla systemu szkolnego
 • Numer 30 Konteksty niepełnosprawności, Prawo - wsparcie - zmiana
 • Numer 31 Osoba z niepełnosprawnością w kręgu bliskich relacji i oddziaływań
 • Numer 32 Między teorią a praktyką Pedagogiki Specjalnej / Osoba z niepełnosprawnścią w twórczym działaniu i codziennym życiu
 • Numer 33 Specjalne potrzeby edukacyjne. (Nie)nowe obszary wsparcia w edukacji
 • Numer 34 Współczesne oblicza
 • Numer 35 Wyzwania życia z niepełnosprawnością - możliwości, wsparcie i uczestnictwo
 • Numer 36 Dzieciństwo z niepełnosprawnością. Edukacja. Wsparcie terapeutyczne. Doświadczenia rodziców
 • Numer 37 Edukacja i integracja społeczna dzieci i młodzieży
 • Numer 38 Niepełnosprawność i osoba z niepełnosprawnością - wielowymiarowość perspektyw i doświadczeń
 • Numer 39 Niepełnosprawność
 • Numer 40 Polskie badania nad niepełnosprawnością
 • Numer 41

  Redaktor naczelny informuje, że właściwym tekstem artykułu pt. Wychowanie do zmiany społecznej. Refleksje w kontekście urzeczywistniania projektu edukacji włączającej, opublikowanym w numerze 41 czasopisma "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej" jest jego aktualna wersja, w której zostały przez Autorkę usunięte dwa fragmenty będące nieuprawnionym zapożyczeniem z pracy magisterskiej Pani Emilii Frasunkiewicz.

 • Numer 42
 • Numer 43
 • Numer 44
 • Numer 45-46
 • Numer 47

 • Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Wytyczne dla autorów |  Kontakt