University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Informacje dla autorów Kontakt i prenumerata
 
 
Picture

Strona Główna

      Wydając ogólnopolski półrocznik "Niepełnosprawność - półrocznik naukowy" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie. Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Redakcja


Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Informacje dla autorów |  Kontakt i prenumerata