University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Informacje dla autorów Kontakt i prenumerata
 
 
Picture

Strona Główna

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Aktualna ocena parametryczna czasopisma wynosi 11 punktów.

Redakcja


Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Informacje dla autorów |  Kontakt i prenumerata